E C O S T R E T C H

Se încarcă

S.C. Eco Montan S.R.L., cu sediul în Municipiul Bucuresti, Sectorul 3, Strada Nerva Traian, Nr. 14A, Parter, Ap.1, Camera 1, Cod Postal 031046, România, anunță finalizarea implementarii proiectului cu titlul ” Promovarea spiritului antreprenorial prin abordarea unui nou domeniu de activitate in cadrul SC ECO MONTAN SRL “, aferent Contractului de finanțare nr. 950/22.12.2017, Cod SMIS 102309.

S.C. Eco Montan S.R.L. a încheiat Contractul de finanțare nr. 950/22.12.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 la nivelul regiunii Sud-Muntenia. Proiectul s-a implementat in perioada 01.09.2016 – 31.03.2019 prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totală a proiectului este de 1.267.867,77 RON din care 848.748,08 RON reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 721.435,87 lei și Bugetul Național 127.312,21 lei.

Obiectivul general al proiectului este “Diversificarea activității la SC Eco Montan SRL, prin achizitia de echipamente de ultima generatie necesare derularii activitatii de fabricare a articolelor de ambalaj din material plastic, într-un interval de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, astfel încât să contribuie la dezvoltare regională, precum şi la consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv din Regiunea Sud Muntenia”

Rezultatele proiectului:

  • Crearea a 3 noi locuri de munca, pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, din care o persoana să provină din rândul categoriilor defavorizate, aşa cum sunt descrise în Anexa 4 a Ghidului Solicitantului pentru această măsură.
  • Menţinerea, peste 3 ani de la data finalizării proiectului, a locurilor de muncă existente la depunerea cererii de finanţare (1 loc de munca) şi a celor 3 locuri de muncă nou create, respectiv a unui numar mediu de salariati de minim 4 locuri de munca.
  • Achizitionarea a 2 active specifice domeniului fabricării articolelor de ambalaj din material plastic.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii – Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului se vor crea 3 noi locuri de muncă; va asigura un model de bună practică la nivelul întregului sector al productiei de articole de ambalaj din material plastic din Regiune ca urmare a implementării măsurilor specifice de informare şi publicitate conform Ghidului Solicitantului.

Documente

– Informatii proiect (.pdf, 240KB) Descarcare

S.C. ECO MONTAN S.R.L.
Date de contact: Dl. Teodor Ion Isbasescu, administrator S.C. Eco Montan SRL
Tel: 0722534545, Email: isbasescut@gmail.com

Logo Ecostretch - Folie stretch personalizata

Ecostretch Print este un brand ECO MONTAN SRL. Livrăm folie personalizată, de înaltă calitate, pentru securizarea și brandingul produselor ambalate.

VEZI
CATALOGUL
ONLINE

Despre noi

ECO MONTAN SRL
J40/4882/2005, RO17353627

Punct de lucru:

Str. Nicolae Pop
Câmpulung Muscel, Arges,
115100, România

Link-uri utile

Urmăreste-ne!

Telefon: +40 722 534 545

Email: office@ecostretch.ro

Certificări ISO

ro_RORO