E C O S T R E T C H

Se încarcă

S.C. ECO MONTAN SRL, cod de identificare fiscală 17353627, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4882/2005, cu sediul în Bucureşti Sectorul 3, Str. Nerva Traian, nr. 14a, parter, camera 1, apartament 1, cod poștal 031046, România, anunță semnarea, în data de 27.01.2023 a Contractului de finanțare nr. 471/POC/411/AS, pentru implementarea proiectului cu titlul ” Consolidarea poziției pe piață a ECO MONTAN SRL prin investiții durabile „, aferent Cod SMIS 159593.

Proiectul va fi implementat în Municipiul Câmpulung, Strada LT. COL. Nicolae Popp, FN, Construcția C1 Atelier, Județ Argeş, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Prioritatea de investiţii 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” – Ajutor de stat.

S.C. ECO MONTAN SRL a încheiat Contractul de finanțare nr. 471/POC/411/AS cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 3.936.247,01 Lei din care 2.469.577,95 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 2.068.666,32 lei și Bugetul Național 400.911,63 lei.

Obiectivul general al proiectului: obiectivul general al societății este acela de a-și asigura o creștere durabilă prin dezvoltarea activității în domeniul aferent Cod CAEN 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, ceea ce presupune investiții în utilaje performante care să asigure calitatea serviciilor și produselor la nivelul standardelor existente pe piața națională și internațională, creșterea portofoliului de comenzi și a numărului de clienți și să utilizeze în mod optim capacitățile de producție create prin implementarea acestui proiect de investiții.

Obiective specifice ale proiectului: Consolidarea societății prin dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor; Achiziționarea de echipamente noi, de ultimă generație și prietenoase cu mediul; Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate față de cea din anul 2020 cu un procent de peste 15% și atingerea unui număr mediu de angajați cel puțin egal cu cel de la nivelul anului 2020.

Rezultate aşteptate: R1. Dezvoltarea durabilă a activității societății prin achiziționarea de echipamente noi, performante și prietenoase cu mediul; R2. Organizarea procedurilor de achiziții și semnarea contractelor cu furnizorii (acolo unde este cazul); R3. Îndeplinirea indicatorilor asumați prin prezentul proiect.

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului de finanțare 27.01.2023  şi  până la 31.12.2023.

Date de contact: Dl. Teodor-Ion Isbășescu, administrator S.C. ECO MONTAN S.R.L.

Tel: 0722534545, e-mail: teo.isbasescu@gmail.com   

Logo Ecostretch - Folie stretch personalizata

Ecostretch Print este un brand ECO MONTAN SRL. Livrăm folie personalizată, de înaltă calitate, pentru securizarea și brandingul produselor ambalate.

VEZI
CATALOGUL
ONLINE

Despre noi

ECO MONTAN SRL
J40/4882/2005, RO17353627

Punct de lucru:

Str. Nicolae Pop
Câmpulung Muscel, Arges,
115100, România

Link-uri utile

Urmăreste-ne!

Telefon: +40 722 534 545

Email: office@ecostretch.ro

Certificări ISO

ro_RORO